Telaris Marine
Smart forretningssystem for maritim bransje
Maritime bedrifter som bruker Telaris
får større kontroll og sparer penger
HJEM
Dashboard med status og nøkkeltall i sanntid
KUNDER
Kundemodul med tilbud og ordrehistorikk
INDIVIDER
Enhetsregister og dokumentasjon for båter, motrer, båtplasser, etc.
AVVIK
Oppfølging av HMS og leveranseavvik i samme modul
ORDREKLADD
Modul for tilbud, ordrebehandling, innkjøp. utførelse og fakturering
OPPGAVE
Visuell styring og fordeling av arbeidsoppgaver
ØKONOMI
Modul for faktrua- og økonomioversikt
MINE TIMER
Modul for smart timeregistrering mot kunde og ordre
RAPPORTER
Vis og kjør rapporter med enkle trykk og eksporter til PDF eller Excel
IMPORTER
Enkel import av individinformasjon for enhetsregister
PRODUKTER
Registrer og administrer egne produkter, samt generer innkjøp
KATALOGER
Last opp dine leverandørers digitale kataloger for enkel vareregistrering
LOGISTIKK
Modul for innkjøp, logistikk og varemottak
LAGER
Modul for plukk, lagerhåndtering og varetelling
KASSE
Vi integrer med kasse og terminaler
REGNSKAP
Vi integrer med ditt regnskapssystem
Kontakt meg
Prosjektstyring
ERP
CRM - Tilbud og kontrakt
Driftsøkonomi
QR kode og etiketter
Sjekklister
Oppgaver
Kataloger
Integrasjon mot andre systemer
Ressursplanlegging
Timeføring
Ordrestyring
Endringsordre
Personalstyring
Lager og logistikk
Rapporter / KPI
Kvalitetskontroll
RUH / HMS / Avvik
Digitale prisfiler
Produktflyt
Våre kunder er ledende aktører
Med totalløsning fra Telaris gjør Kristiansand Båt og Motor alt mer effektivt enn før
Les mer
Smart Marine - båtsenter på Karmøy
Telaris leverer komplett løsning, integrert mot Tripletex, til Askeladden Boats.
Les mer
HK Motorservice sparer mye tid og penger med nytt og enkelt system fra Telaris.
Les mer
Med totalløsning fra Telaris gjør Kristiansand Båt og Motor alt mer effektivt enn før
Les mer
Telaris leverer komplett løsning, integrert mot Tripletex, til Askeladden Boats.
Les mer
HK Motorservice sparer mye tid og penger med nytt og enkelt system fra Telaris.
Les mer
Telaris samarbeider med Norboat
Andre marinekunder

Vil du vite mer om Telaris ?

© Telaris AS