Timeregistrering

Timeregistrering

Timeregistreringsmodulen gjør det enkelt å planlegge og føre arbeidstimer med tilpassede arbeidsplaner. Modulen fører automatisk ferie og helligdager i tråd med de ansattes planer. Ansatte trenger kun å stemple inn og ut, så sorterer Telaris tidene som normal arbeidstid eller overtid. Et brukervennlig, webbasert dashbord med kortleserstøtte sørger for effektiv registrering.

Vi vet at alle bedrifter har ulike behov, så vi skreddersyr både enkle og avanserte timesystemer ut fra hva hver bedrift trenger.

 • Timeregistrering
 • Skreddersydde arbeidsplaner
 • Automatisk føring av ferie og helligdager
 • Webbasert dashbord for stempling med støtte for kortlesing
Lager og logistikk_funksjoner

Lager og logistikk

Få full oversikt over varebeholdningen, og effektiviser prosessen fra varemottak til levering. Løsningen tilrettelegger for nøyaktig sporing av varer, optimalisering av lagerplass og automatisering av bestillingsprosesser. Reduser kostnader, unngå overskuddslager og hold kundene fornøyde.

 • Avanserte ordre- og tilbudsmaler 
 • Integrasjon med tredjeparts kataloger 
 • Varemottak, -plukk og -telling med håndholdt enhet
 • Full oversikt over serienummer og hylleplassering
Tilbud, ordre og fakturering

Tilbud, ordre og fakturering

Ordremodulen i Telaris er et kraftfullt verktøy og gir deg full oversikt over alle prosesser som gjelder ordrehåndtering. Fleksibiliteten i modulen gjør at du enkelt kan gjøre endringer, generere nye tilbud, knytte innkjøp, registrere plukking og pakking, sende ordrebekreftelser og helt eller delvis fakturere eller a konto-fakturere kunder.

Ordremodulen støtter også å knytte salgs-, service- og arbeidsordre opp mot objekter eller prosjekter og gir komplett historikk enten du prosjekterer, produserer, videreselger eller vedlikeholder varer.

 • Komplett oversikt og kontroll 
 • Fleksibilitet for enkel tilpasning 
 • Full støtte gjennom hele ordreprosessen 
 • Hurtig og presis fakturering   
shutterstock_1949115787-1

Nettbutikk B2B

Telaris har utviklet en B2B-nettbutikk så dine bedriftskunder raskt og effektivt kan bestille varer online. Vi har komplekse rabattmatriser som gjør at du kan sette opp helt spesifikke betingelser til ulike kunder som for eksempel fastpriser, volumrabatter eller tidsbestemt.

Opprett skreddersydde dashboard så du får full oversikt over alle transaksjoner i nettbutikken. Design nettbutikken etter eget ønske og embed den I eksisterende nettside.

 • Komplekse rabbatmatriser 
 • Design ditt eget skin 
 • Skreddersydde dashboards 
 • Aldri mer synkroniseringsproblemer
Prosjekt

Prosjekt

Med Telaris knyttes hele prosjektets livsløp sammen, fra tilbud og kontrakt til planlegging, gjennomføring og avslutning. Du får full oversikt over fremdrift, oppgaver og ressurser. Fremdriftsplanleggingen blir enkel med kompetanse- og sertifiseringsregister over ansatte, slik at du enkelt kan delegere komplekse oppgaver til de med riktig kompetanse.

Du kan enkelt knytte dokumenter og bilder til oppgaver, sjekklister og produkter underveis, så du har alt du trenger for sluttdokumentasjonen.

 • Visninger, uttrekk og rapporter skreddersys
 • HMS-plan med registrering og oppfølging av RUH
 • QR-koder for enkel tilgang til utfylling av sjekklister og avvik
 • Timeføring knyttes mot prosjektordre
JBX5HF

Service

Serviceløsningen er utviklet for bedrifter som vil gjøre det enkelt for både seg selv og kundene sine. Det gjør jobben til en lek fra salg til oppfølging av kunden og service. Sett opp service til faste tider eller benytt vår booking-funksjon så kunden selv kan booke tid. I Telaris oppretter du et objekt som følges uansett eier, så du har full kontroll på servicehistorikken. Oppgaver kan enkelt delegeres til andre ansatte og serviceprosessene følges i sanntid. 

Når servicen er ferdig, blir kunden varslet. Medgåtte timer og materiell ligger klart for betaling inne i Telaris, enten kunden vil ha faktura eller betale med en gang. 

 • Booking av service på nett
 • Serviceplannlegger
 • Ressursallokering
 • Oppgavedeling med varsler
Produksjon_funksjoner

Produksjon

Vi har lang bransjeerfaring innenfor bedrifter som driver med produksjon. Om det er å sette sammen en PC, en plattform eller å reise et stort bygg så er prosessene en går gjennom svært like. 

Vi hjelper deg med å optimalisere produksjonsprosessen, fra materialhåndtering til kvalitetskontroll og leveranse. Telaris hjelper deg med å få oversikt over ressurser, behovsplanlegging og kapasitet. Telaris kartlegger alltid bedriftens produksjon i detalj og setter seg inn i alle nødvendige prosesser for å best mulig kunne tilpasse og levere et skreddersydd system. 

 • Sjekklister 
 • Ressursplanlegger
 • BOM-struktur
 • Kostgenerering fra deler og timer  
 • Objektstyring av ferdig produkt 
Basis CRM

Basis CRM

For å arbeide systematisk med kunderelasjoner er det nødvendig å ha all informasjon om kunden samlet på et sted. Tilgangen skal være enkel å søke opp og gi deg korrekt informasjon med få tastetrykk. I Telaris oppnår du full kontroll over dine kunder, med en omfattende oversikt over all kommunikasjon, spesifikke rabatter, utestående tilbud, fakturaer og annen dokumentert dialog med kunden.

Telaris samler all info om kunden i et brukervennlig CRM. Her finner du for eksempel servicesaker, et objekt eller individ som er knyttet til kunden, booking av en service eller salg i en nettbutikk.

 

Rapportering

Rapportering

Telaris har en fleksibel rapporteringsmodul som lar deg hente ut den dataen du trenger. Bruk standard rapporter eller sett opp egne rapporter som henter ut og kombinerer akkurat den dataen du tenger for innsikt og kontroll. Resultatet kan tas ut i ulike filformater, vises direkte i modulen eller settes opp i faste dashbord.

 • Fleksibel rapporteringsmodul  
 • Ferdig definerte rapporter 
 • Tilpassede rapporter
 • Dashbordvisning 
 • Ulike filformater