Telaris Optimal Leveranseprosess for Kundetilfredshet

Telaris har forpliktet seg til å sikre at deres kunder får den beste opplevelsen mulig gjennom en grundig leveranseprosess. Fra salg til implementering, Telaris har utviklet et rammeverk som sikrer sømløs overgang og dyp forståelse for kundens behov.

Handover fra salg

Telaris starter med en intern dialog med salgsteamet for å sikre en sømløs overgang fra salg til leveranse. Dette sikrer at alle involverte har en klar forståelse av kundens behov og forettningskrav  før implementering begynner

Leveranser setter også opp et oppstartsmøte med kunde, for å gå gjennom de punkter som er gått gjennom med salgsapparatet som har holdt i dialog med den nye kunden.

Datainnsamling fra kunden

Innhenting av data fra kunden er en kritisk fase i leveranseprosessen. Telaris leveranseavdeling jobber meget tett med kundene for å sikre at all relevant historisk data blir samlet inn og integrert i systemet. Dette inkluderer alt fra salgs- og servicehistorikk til eksiterende kunde- og leverandørdata.

Oppsett av system og struktur

Telaris konfigurer sitt ERP-system etter kundenes unike behov og arbeidsprosesser. Dette innebærer å sette opp systemet og strukturen slik at det passer for alle relevante roller, fra administrator til servicearbeider.

Telaris investerer tid og ressurser for å sikre en enklere og mer transparent arbeidshverdag for alle brukere. Her sitter også leveranseteamet og jobber på kravspesifikasjon fra kunde - og er ofte i tett dialog med kunden i denne fasen av leveransen.

Import av data og oppsett av integrasjoner

Telaris importerer eksisterende kunde- og leverandørdata, inkludert kataloger, prisfiler og historikk, for å forenkle innkjøp og lagerstyring. I tillegg setter vi opp integrasjoner med for eksempel Tripletex og PowerOffice, for å sikre sømløs dataflyt og samhandling mellom ulike plattformer.

Opplæring og gjennomgang med kunde

Før oppstart gjennomfører Telaris opplæring for superbrukere og gir generell opplæring for alle involverte parter. Vi sørger også for en grundig gjennomgang med regnskapsføreren for å sikre at alt er klart før implementering.


Telaris sin leveranseprosess er designet for å sikre en smidig og vellykket overgang for kundene. Ved å fokusere på grundig forståelse, tilpasning og opplæring, legger Telaris grunnlaget for varige og vellykkede kunderelasjonen.

Les mer om hvordan Telaris hjalp Kiil-Sandtangen med å sette sammen funksjoner her.

Lurer du på mer rundt leveranseprosessen til Telaris, så ta gjerne kontakt med oss så tar vi kontakt med deg.

Kontakt oss for å høre mer om leveranseprosessen