Hvordan implementere nytt ERP-system?

Forstå nøkkelstegene og strategiene for en suksessfull implementering av et ERP-system

Forstå implementeringsprosessen av et ERP-system

Implementering av ett ERP-system innebærer en rekke trinn som bedrifter må forstå for å sikre en vellykket overgang til det nye systemet. Dette inkluderer planlegging, opplæring og støtte.

Sett klare målsettinger, og nødvendige funksjoner

Før du velger ERP-system, er det viktig å definere klare mål og målsettinger for implementeringen. Dette kan inkludere å forbedre effektiviteten, øke produktiviteten eller redusere kostnadene. I tillegg bør bedriften identifisere de nødvendige funksjonene som systemet må ha for å oppfylle sine behov og mål.

Velge rett ERP-system

Når målene og kravene er definert, må bedriften gjennomføre en evaluering av tilgjengelige ERP systemer. Dette inkludere å vurdere funksjonalitet, brukervennlighet, tilpasningsmuligheter og ikke minst kostnader. Det er også viktig å vurdere leverandørens omdømme, kundeservice og støttetjenester.

Planlegging og Forberedelser

Implementeringen av et ERP-system krever planlegging og forberedelse. Det kan være smart å utarbeide en tidsplan, identifisere ressursbehov og noen tilfeller opprette ett prosjektteam internt. Dette kan selvfølgelig gjøres sammen med leverandører som Telaris. Telaris har ett eget leveranseteam som sørger for at alle spørsmål er besvart og gjør overgangen eller oppstarten så smidig som overhodet mulig.

Trening og Brukeradopsjon

Opplæring er en avgjørende del av implementeringsprosessen. Bedriften må sørge for at alle ansatte som vil bruke ERP-systemet, får tilstrekkelig opplæring og støtte. Dette kan inkludere workshops, opplæringsmateriell, og individuell opplæring. Det er også viktig og tilby kontinuerlig støtte og oppfølging  etter implementering for å sikre en jevn overgang og maksimal brukeradopsjon.Ved å følge disse trinnene nøye og fokusere på viktigheten av klare mål, riktig systemvalg, omfattende planlegging og effektiv opplæring, kan bedrifter sikre en vellykket implementering av sitt ERP-system.

Vil du vite hvordan Telaris hjelper nye kunder opp på sitt nye Telaris ERP så kan du lese om dette HER.

For å komme i kontakt med oss kan du trykke på knappen under.