Telaris på OTC i Houston

Telaris på OTC i Houston sammen med GCE NODE og ONS.