Telaris Bygg
Byggeplassen rett i lomma
Bygg, anlegg og eiendom er bransjer i endring. IT-generasjonen har for lengst meldt sitt inntog, og tiden er moden for endring.
Telaris gjør overgangen enklere og tar høyde for tradisjonell og digital prosesstyring – dette i ett og samme system!
Sjekklister
Oppgaver
CRM / Tilbud og Kontrakt
Driftsøkonomi
Integrasjon mot andre systemer
Ressursplanlegging
Timeføring
Ordrestyring
Prosjektstyring
QR kode og etiketter
Lager og logistikk
Rapporter / KPI
RUH / HMS / Avvik
Kvalitetskontroll
ERP
Personalstyring
Kontakt meg

Våre kunder er ledende aktører

Kom i kontakt med oss i dag

© Telaris PCS AS
Produsert av